Home / post / यस विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव २०७५ को पावन असरमा विद्यालयको शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयनको निम्ति भरतपुर २३ ,जगतपुर निवासी चन्द्र बहादुर खड्काज्यू बाट रु २५,५५५।०० (अक्षरुपि पच्चिस हजार पाँच सय पचपन्न) रुपैया सहयोग प्रदान गर्नु भएकोमा सगर्व धन्यबाद ज्ञापन गर्दछौ । /

यस विद्यालयको स्वर्ण महोत्सव २०७५ को पावन असरमा विद्यालयको
शैक्षिक एवं भौतिक उन्नयनको निम्ति भरतपुर २३ ,जगतपुर निवासी
चन्द्र बहादुर खड्काज्यू बाट रु २५,५५५।०० (अक्षरुपि पच्चिस हजार पाँच सय पचपन्न)
रुपैया सहयोग प्रदान गर्नु भएकोमा सगर्व धन्यबाद ज्ञापन
गर्दछौ ।