Home / page / School Management Committee /

२०७३।०६।१ मा गठित विद्यालय व्यवस्थापन समित ः

क्र स पद सदस्यहरुको नाम संम्पर्क नम्वर
अध्यक्ष गोपिनाथ भुषाल 9845084994
सदस्य विष्णुहरि धिमिरे 9855063942
सदस्य ठाकुरप्रसाद श्रेष्ठ 9845211956
सदस्य टुका सुवेदी 9845807019
सदस्य उमा चालिसे 9845209979
सदस्य बाबुलाल थिङ 9855046199
सदस्य जमुना अर्याल 9845085761
शिक्षक प्रतिनिधि द्धारिकानाथ घिमिरे 9845026889
सदस्य सचिव मुक्तवहादुर पौडेल 9855060327