Home / page / Teaching Staff /


मुक्त वहादुर पौडेल
प्र.अ.
 भ.म.न.पा. २२

इश्वरी प्रसाद सापकोटा
स. प्र.अ.
 भ.म.न.पा. २७

खिमानन्द सापकोटा
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

नवराज कोईराला
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १४

उमेश आचार्य
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

सुनिता आधिकारी
शिक्षक
मा. न पा ५

बुद्धिरामा वि.क.
शिक्षक
भ.म.न.पा.२३

द्धारिकानाथ धिमिरे
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

ढुण्डिराज अधिकारी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

लक्ष्मी देवि पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

बाबुराम रेग्मी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

नारायण प्रसाद चापागाई
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

यूवराज दवाडी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १२

गुणराज भण्डारी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

धर्मराज पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २२

विष्णु प्रसाद सापकोटा
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २२

झववहादुर भुजेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २४

अन्जना पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

उमेश दराई
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

सरला पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

सुमन गिरी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

महेन्द्र गिरी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

उमाकान्त ढुगाना
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

सितादेवी पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

दिपक कोइराला
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २२

सोमवहादुर ढुगाना
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

कमल धिमिरे
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २१

तुलसीराम भुसाल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

हेमराज पौडेल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

शुशिला चालिसे
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

मुना चालिसे
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २७

सुरेन्द्र गीरी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २३

भानुभक्त ढकाल
शिक्षक
 भ.म.न.पा. ११

चिरन अधिकारी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. २१

भावना आचार्य
शिक्षक
 भ.म.न.पा. ११

अंकित अधिकारी
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १०

आशिष श्रेष्ठ
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १०

नवराज चापागाई
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १४

प्रमोद आचार्य
शिक्षक
 भ.म.न.पा. १२